Yok Don Discovery Trail Run 2023 đã din ra đ li nhiu k nim khó quên trong mi chúng ta. Chúng tôi rt trân trng tt c mi người - nhng mnh ghép đã to nên cuc đua đu tiên ti Vườn quc gia Yok Don, huyn Buôn Đôn, tnh Đk Lk.

Giám đốc Vườn quốc gia Yok Don trao giải cho các VĐV Top 5 nam chung cuộc cự ly 24.6km

      Xin chân thành cm ơn hơn 600 vn đng viên, nhng người yêu chy b và luyn tp th thao vì đã tin tưởng và đng hành cùng chúng tôi. Tng cá nhân, tp th ca các bn chính là đng lc đ BTC có th vng tin và to ra nhiu sân chơi th thao lành mnh gn vi công tác bo tn tài nguyên thiên nhiên, đa dng sinh hc và nhng hot đng mang tính cng đng. 

      Xin trân trng cm ơn Công ty C phn Vietrace365 Vietrace365-gic mơ Vit Nam và các đơn v đi tác đã đng hành cùng chúng tôi to nên mt mùa gii ý nghĩa vì công tác qun lý bo v rng, bo tn thiên nhiên ti Vườn và công tác xã hi cho các em nh ti đa phương.

Các VĐV viên trên vạch xuất phát

      Xin trân trng cm ơn các nhà tài tr vàng: Công ty TNHH thi trang th thao Royabe cùng các nhà tài tr khác như: Công ty C phn Chui Thc phm TH (TH TRUEMILK); T chc đng vt Châu Á (Animals Asia); Công ty c phn Bia Sài Gòn Min Trung (Beer Qui Nhơn); Công ty TNHH Tài nguyên Trái Đt Xanh (Honey Buddy); Công ty TNHH Ngun Sng Thiên Nhiên; Công ty TNHH Trade Wind; Phòng khám Y hc C truyn Trí Nhân; Công ty C phn IRACE; Bo him Toàn Cu; Công ty C phn Mng ViVa (Truerace)… đã cùng chúng tôi to nên mt gii ti Vườn quc gia đc bit nht Vit Nam gia Tây Nguyên Đi Ngàn và mang li nhng tri nghim khó quên cho quý Vn đng viên. 

      Xin trân trng cm ơn các nhiếp nh gia đã giúp vn đng viên cũng như BTC ghi li nhng khonh khc mà chúng tôi tin chc khi nhìn li bc nh/clip, cũng như kết qu mà mình đt được s là nhng k nim không th quên.

VĐV check in cùng các bạn Voi thân thiện của VQG Yok Don

      Bên cnh đó, nhng thiếu sót, nhng s c bt tin không mong mun là không th tránh khi, chúng tôi thành tht xin li v nhng vn đ này. Nhng ý kiến đóng góp, phn hi t các bn là rt quan trng, BTC Yok Don Discovery Trail Run xin ghi nhn và s có bin pháp, hướng x lý đ đm bo công tác thc hin cũng như hoàn thin hơn cho nhng mùa chy sau.

      Mt ln na, chúng tôi xin chân thành gi li cm ơn sâu sc nht đến tt c mi người. Mong rng các Nhà tài tr, quý vn đng viên vn s yêu mến, tin tưởng và đng hành cùng Yok Don Discovery Trail Run các mùa gii sau.

      Hn gp li mi người vào đu tháng 12 năm 2024 vi s chun b tt hơn đ mang li nhng tri nghim thú v, tích cc và truyn la cho nhng người yêu chy b đng thi lan to mnh m tinh thn th thao gn vi công tác bo tn thiên nhiên và trách nhim xã hi trong tương lai.

 

Trân trng!