Vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra tại Km 24, Tỉnh lộ 1, Buôn Tul, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh bài viết: 

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 27/12/2017, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng IV và Công an huyện Buôn Đôn bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại Km 24, Tỉnh lộ 01, Buôn Tul, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Tuyên truyền Bảo vệ rừng, tìm hiểu kiến thức Bảo tồn đa dạng sinh học đến học sinh trên địa bàn các xã vùng đệm Vườn quốc gia Yok Don năm 2017

Thực hiện chương trình tuyên truyền Bảo vệ rừng, tìm hiểu kiến thức Bảo tồn đa dạng sinh học đến học sinh các trường học trên địa bàn các xã vùng đệm Vườn quốc gia Yok Don năm 2017

Vườn quốc gia Yok Don tổ chức Hội nghị tuyên truyền về bảo vệ rừng và PCCCR

Hình ảnh bài viết: 

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền số 158/KH-HKL ngày 27/10/2017 từ ngày 21/11 đến 15/12/2017, Vườn quốc gia Yok Don phối hợp với UBND xã Krông Na, Ea Huar, Ea Wer, Công an huyện Buôn Đôn, Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn và Đồn biên phòng 743 tổ chức Hội nghị truyền tuyên truyền về bảo vệ rừng & PCCCR tại 19 Thôn, Buôn thuộc 03 xã vùng đệm

Vườn quốc gia Yok Don tổ chức lớp tập huấn về các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và huấn luyện sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ

Hình ảnh bài viết: 

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/11/2017, Vườn quốc gia Yok Don đã phối hợp với Tổng cục cảnh sát quản lý hành chính thuộc Bộ Công an (Cục C64) tổ chức lớp tập huấn về các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và huấn luyện sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra tại Km 33, Tỉnh lộ 1, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh bài viết: 

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/11/2017, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don tuần tra tại Km 33, Tỉnh lộ 1, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phát hiện và bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Tuyên truyền nâng cao ý thức quản lý bảo vệ rừng và chấp hành pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.

Từ ngày 21/11 đến ngày 01/12/2017 Vườn Quốc gia Yok Đôn phối hợp với địa phương, Công an huyện Buôn Đôn và Đồn Biên phòng 743 tổ chức Hội nghị tuyên truyền bảo vệ rừng và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân các thôn, buôn thuộc xã Krông Na.

Vườn quốc gia Yok Don: tổ chức Hội nghị Tổng kết quy chế phối hợp năm 2017

Ngày 03/11/2017, tại trụ sở Vườn quốc gia Yok Don, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Vườn quốc gia Yok Don cùng với UBND các xã: Krông Na, Ea Huar, Ea Wer thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2017.

Vườn quốc gia Yok Don: Tổ chức Tết trung thu cho các em thiếu nhi buôn Đrang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Hòa chung không khí đón Trung thu trong cả nước, hôm nay (03/10), Vườn quốc gia Yok Don phối hợp với cơ quan Huyện ủy Buôn Đôn, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng PA61 - Công an tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Buôn Đôn, Trường Tiểu học Y Jút tổ chức Tết trung thu cho các em thiếu nhi buôn Đrang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra tại Tiểu khu 526 – Vườn quốc gia Yok Don

Hình ảnh bài viết: 

Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 03/10/2017, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don tuần tra tại Tiểu khu 526 – Vườn quốc gia Yok Don phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra tại Tiểu khu 526 – Vườn quốc gia Yok Don

Hình ảnh bài viết: 

Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 03/10/2017, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don tuần tra tại Tiểu khu 526 – Vườn quốc gia Yok Don phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Trang

Tin tức mới nhất