Mục tiêu và nhiệm vụ

1. Bảo tồn các giá trị khoa học đối với hệ động vật, thực vật điển hình của khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là các loại thú lớn như: Voi, Bò tót, Bò rừng, Hổ, Báo, Mang lớn,...

2. Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất của VQG, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, bảo tồn về động vật, thực vật điển hình của khu vực Tây Nguyên. Đồng thời tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, phục vụ việc đào tạo, tham quan học tập theo Quyết định 08/2001/QĐ-TTg ngày 11-01-2002 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Khai thác thế mạnh cảnh quan thiên nhiên về phát triển du lịch sinh thái, hướng dẫn giúp đỡ người dân trong vùng tạo việc làm, tham gia vào các hoạt động du lịch để không ngừng cải thiện đời sống cho đồng bào, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ an ninh vùng biên giới của tổ quốc.