Các tuyến du lịch

Places of interest

Yok Don Mountain

Yok Don is a big mountain here. It is considered to be a good symbol and its name is used to name the national park. In M’Nong language (M’Nong is an indigenous ethnic minority here), Yok means mountain and Don means hill. Therefore, Yok Don means a high mountain made from hills.  The mountain is at 482 m height. It is surrounded by a combination of tropical evergreen forests and dry deciduous dipterocarp forests.

Các tuyến chính Du lịch sinh thái VQG Yok Don

Các tuyến chính Du lịch sinh thái VQG Yok Don

dmjsaJSJkak

SXĐàégđàáda

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017. Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Yok Don giảm giá các Dịch vụ

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA YOK DON

YOKDON SERVICE PRICE

Nhân dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Yok Don giảm giá 20% từ ngày 08/3/2017 - 14/3/2017 một số dịch vụ sau: