Tuyển dụng viên chức năm 2017

Vườn quốc gia Yok Don đang có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí: 

- Kiểm lâm viên có trình độ đại học: 06 người

- Kiểm lâm viên có trình độ Trung cấp: 04 người

2. Yêu cầu

a) Kiểm lâm viên có trình độ đại học: Có bằng đại học trở lên về lâm nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, kế toán, luật, môi trường; ngoại ngữ và tin học trình độ B trở lên; có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại các khu rừng đặc dụng;

b) Kiểm lâm viên có trình độ Trung cấp: Có bằng trung cấp trở lên về lâm nghiệp, kiểm lâm; ngoại ngữ và Tin học trình độ A trở lên; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các khu rừng đặc dụng

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Kể từ ngày 14/4/2017 đến hết 11/5/2017. Tại Phòng Tổ chức Hành chính Vườn quốc gia Yok Don - xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức Hành chính theo số điện thoại 05003.783.022 trong giờ hành chính