Tòa án nhân dân huyện Ea Súp xét xử vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu 290 – Vườn quốc gia Yok Don

       Vào lúc 8 giờ 00 ngày 05/12/2016, Tòa án nhân dân huyện Ea Súp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu 290 – Vườn quốc gia Yok Don”.

Thành phần hội đồng xét xử gồm: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vinh Tuấn, các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Đoàn, Ông Lê Trọng Thảo, các Hội thẩm nhân dân dự khuyết: Ông Hồ Dũng, Ông Văn Đình Thịnh, Thư ký tòa án: Ông Nguyễn Văn Xiêm – Cán bộ tòa án nhân dân huyện Ea Súp, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Phong.

 [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1232","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Hình 1: Hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện Ea Súp

Có mặt tại phiên tòa có sự tham gia của 25 bị cáo.

Nguyên đơn nhân sự: Vườn quốc gia Yok Don, người đại diện theo ủy quyền Ông Nguyễn Hữu Tạo - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà H’Ngô Byă, sinh năm 1977; bà H’Nít Ênuôl, sinh năm 1990; bà H’Leng Niê Kđăm, sinh năm 1988; bà H’Mut Kbuôr, sinh năm 1977; bà H’Túi H Mok, sinh năm 1990; bà H’Đoai Ê ban, sinh năm 1995; bà H’Nang H Mok, sinh năm 1978; bà H’Niếu H Mok, sinh năm 1995; bà H’Hoet Hra, sinh năm 1977; bà H’Yit Ê nuôl, sinh năm 1972 (bố đẻ của Y Nêu).

 [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1233","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"278","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Hình 2: Hội đồng xét xử đã hỏi rõ tình tiết về hành vi của các đối tượng vi phạm để đưa ra mức án hợp tình, hợp lý

Kết quả xét xử vụ án như sau:

1. Bị cáo: Y Linh Muah, sinh năm 1989, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 09 tháng tù giam.

2. Bị cáo: Y Doăt Ênuôl, sinh năm 1986, Dân tộc: Ê đê; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 09 tháng tù giam.

3. Bị cáo: Y Teo Knul, sinh năm 1996, Dân tộc: Ê đê; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 09 tháng tù giam.

4. Bị cáo: Y Nik Byă, sinh năm 1996, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 06 tháng tù giam.

5. Bị cáo: Y Vít Byă, sinh năm 1990, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 06 tháng tù giam.

6. Bị cáo: Y Rét Hra, sinh năm 1992, Dân tộc: Ê đê; địa chỉ: Buôn Tul A, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 05 tháng tù giam.

7. Bị cáo: Y Phích Hra, sinh năm 1988, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul A, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 05 tháng tù giam.

8. Bị cáo: Y Gũk Knul, sinh năm 1995, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 04 tháng tù giam.

9. Bị cáo: Y Thõ Byă, sinh năm 1988, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù giam.

10. Bị cáo: Y Ưn Byă, sinh năm 1994, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù giam.

11. Bị cáo: Y Mơk Byă, sinh năm 1989, Dân tộc: Ê đê; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù giam.

12. Bị cáo: Y Ming KNul, sinh năm 1990, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù giam.

13. Bị cáo: Y Ngăm HĐơk, sinh năm 1980, Dân tộc: Ê đê; địa chỉ: Buôn Tul A, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù giam.

14. Bị cáo: Y Sang Enuôl, sinh năm 1995, Dân tộc: Ê đê; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù treo.

15. Bị cáo: Y Bia Hra, sinh năm 1994, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù giam.

16. Bị cáo: Y Mốt Byă, sinh năm 1977, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù giam.

17. Bị cáo: Lê Đức Hạnh, sinh năm 1977, Dân tộc: Kinh; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù giam.

18. Bị cáo: Đỗ Mạnh Tân, sinh năm 1993, Dân tộc: Kinh; địa chỉ: Buôn N’D rếch, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù treo.

19. Bị cáo: Y Đê Hra, sinh năm 1985, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul A, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù treo.

20. Bị cáo: Y Kũk Kbuôr, sinh năm 1991, Dân tộc: Ê đê; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù giam.

21. Bị cáo: Y Phỡ Byă, sinh năm 1994, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù treo.

22. Bị cáo: Y Chỡ Byă, sinh năm 1996, Dân tộc: M’Nông; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 03 tháng tù treo.

23. Bị cáo: Y Chăn Đi Êban, sinh năm 29/10/1999, Dân tộc: Ê đê; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 06 tháng cải tạo không giam giữ.

24. Bị cáo: Y Kia Hra, sinh năm 04/3/1998, Dân tộc: Ê đê; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 06 tháng cải tạo không giam giữ.

25. Bị cáo: Y Nêu Ênuôl, sinh năm 18/8/1999, Dân tộc: Ê đê; địa chỉ: Buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị kết án 06 tháng cải tạo không giam giữ.

 [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1234","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1235","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Hình 3: Người thân của các bị cáo

 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, xét xử hợp tình hợp lý, các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và hứa sẽ không tham gia vào các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Phiên tòa xét xử có tác dụng giáo dục, răn đe; ngăn chặn tình trạng phá rừng đã diễn ra trong thời gian qua, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đấu tranh phòng ngừa, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Tin, ảnh: Trần Xuân Hòa Hạt Kiểm lâm VQG Yok Don