VQG Yok Don: Phát hiện 1 đàn Vooc bạc (Semnopithecus cristatus).

          Vào lúc 16 giờ 20 phút, ngày 01/04/2015 Nhóm điều tra Linh trưởng của Phòng KH & HTQT trong 1 đợt đi điều tra, giám sát đa dạng sinh học đã phát hiện 01 đàn Vooc Bạc  gồm 05 cá thể đang di chuyển kiếm ăn tại Trạm Kiểm lâm Đắk Na.

Hình loài Vooc Bạc (Semnopithecus cristatus) 

 tại Vườn Quốc gia Yok Don.

         Vooc Bạc (Semnopithecus cristatus) thuộc họ Khỉ Cercopithecidae, bộ Linh trưởng Primates, Vooc Bạc đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam 2000 và danh sách các loài cần được bảo vệ của ngành Lâm nghiệp (Phụ lục I B Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 22/4/2002 của Chính phủ). Vooc Bạc với thân hình thon nhỏ, lông trên đỉnh đầu có màu tối xám. Thân màu xám tới màu đen với những chóp lông màu xám hay vàng nhẹ, tạo nên như ánh bạc. Mặt trắng nhạt, phía bụng màu xám nhạt. Chân tay dài, đuôi dài, phần dưới đuôi có màu hơi vành nhạt. Con mới sinh có màu da cam và chuyển thành màu xám ở tuổi 3 - 4 tháng.

           Trong những năm gần đây, các loài linh trưởng nói chung và loài Vooc Bạc (Semnopithecus cristatus) nói riêng đang trong tình trạng nguy cấp bởi việc con người vẫn còn xâm hại vào rừng. Làm suy giảm số lượng cá thể của các loài thú đặc biệt là các loài linh trưởng quý hiếm, nhiều loài đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Sự phát hiện liên tục về loài Vooc Bạc  đã nói lên công tác bảo tồn tốt tính đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Yok Don. Khẳng định công tác bảo vệ và phát triển rừng của Vườn Quốc gia Yok Don đang được thực hiện có hiệu quả./.

Bài, ảnh: Phòng KH & HTQT