Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức Bảo vệ rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học đến các em học sinh vùng đệm Vườn quốc gia Yok Don năm 2016

Nằm trong chương trình Giáo dục môi trường đến các em học sinh các xã vùng đệm Vườn quốc gia Yok Don năm 2016. Trong 2 ngày 16 và 17/12/2016 Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ Vườn quốc gia Yok Don phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức Bảo vệ rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học đến các em học sinh trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Ea Pô và Trường THCS Cao Bá Quát, xã Đắk Wil huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông Cuộc thi đã đánh thức và khơi dậy tình yêu rừng, yêu thiên nhiên của thế hệ học sinh, là sân chơi lành mạnh và bổ ích mà ở đó các em cơ hội được tự do tư duy sáng tạo, được phát huy những hiểu biết, những quan điểm của mình về rừng, môi trường thiên nhiên từ đó các em sẽ ý thức được trách nhiệm của bản thân đối “rừng” với môi trường cũng như sự sống trên trái đất. Với sự giáo dục tốt của nhà trường cùng với kiến thức cơ bản trong cuộc thi chúng ta có thể hy vọng rằng mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên nhí về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng trong trường học, gia đình và xã hội... góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác quản lý bảo về rừng của Vườn quốc gia Yok Don nói riêng và bảo vệ môi trường sinh thái nói chung.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1484","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1485","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1486","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1487","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1488","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1489","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1490","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1491","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1492","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1493","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1494","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1495","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1496","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1497","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1498","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1499","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1500","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1501","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1502","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1503","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1504","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1505","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1506","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1507","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1508","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1509","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1510","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1511","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]][[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1512","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]