Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam khảo sát hệ sinh thái rừng khộp tại VQG Yok Don

       Thực tế cho thấy, rừng khộp đã bị khai thác không hợp lý gây giảm diện tích, suy giảm về đa dạng sinh học, làm không ít các loài đặc hữu quý hiếm, tiêu biểu là Heo rừng, Voi, Bò xám... giảm về số lượng. Việc bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng khộp tại Vườn Quốc gia Yok Don cũng như các khu vực khác trên địa bàn tỉnh cần áp dụng các biện pháp đồng bộ để ngăn chặn kịp thời những hoạt động có nguy cơ phá vỡ hệ sinh thái rừng khộp. Đặc biệt là các giải pháp có tính chiến lược như: xây dựng chiến lược, quy hoạch bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp trong quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước; các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần lồng ghép các hoạt động bảo tồn rừng khộp trong chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương... Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến khảo sát của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tại khu rừng khộp thuộc Vườn Quốc gia Yok Don:

Các thành viên Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường

Việt Nam tìm hiểu các hình ảnh về hoạt động của

cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Don

Tìm hiểu về các loại thực vật được lưu trữ tại phòng truyền thống.

Cán bộ kiểm lâm giới thiệu quá trình săn voi...

... và các phương tiện của lâm tặc thường sử dụng để khai thác gỗ trái phép.

 

Các chuyên gia tìm hiểu những loài cây làm thuốc trong hệ thống rừng khộp.

 

Khảo sát hệ thống thực vật tại Vườn Quốc gia Yok Don.