Bảng giá dịch vụ

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH VƯỜN QUỐC GIA YOKDON

YOKDON SERVICE PRICE

 

TT

 

TÊN DỊCH VỤ

 

KHÁCH VIỆT NAM

 

FOREIGNER

 

GHI CHÚ

 

THAM QUAN

ĐVT: VIỆT NAM ĐỒNG

 

UNIT: USD

1

Vé tham quan

40.000/khách

Visiting ticket

2 USD/one person

 

Cưỡi voi 1 ngày

2.000.000/2 khách

Elephant riding in a day

100 USD/ 2 people

2

Cưỡi voi

350.000/giờ/2khách

Elephant riding

25 USD/an hour/2 people

3

Hướng dẫn trong rừng 2-5 tiếng

-Từ khách thứ 3 trở lên

300.000- 450.000/2 khách

Phí vào vườn 50.000/khách

Guiding full day

Guiding 2 or 3 hours

 35 USD/Tour/2 people

20 USD/Tour/2 people

 

Cắm trại đến trưa hôm sau về.

Từ khách thứ 3 trở lên

900.000/2 khách (trại, HD).

300.000/khách

Camping one and half day(not including the food or drinking)

100 USD/2 people

4

Thuyên độc mộc ‘chèo’

300.000/giờ/2 khách

Wooden sailing boat

20 USD/ an  hour/ 2 people

5

Thuyền đuôi tôm

300.000/giờ/2 khách

Motor boat

20 USD/ an hour/ 2 people

6

Thuê xe máy

300.000/ngày

Motorbike renting

15 USD/one day

7

Thuê xe đạp địa hình

100.000/ngày

Bike renting

7 USD/one day

8

Đốt lửa trại, cồng chiêng

3.000.000/show 2 giờ

Gong music

200 USD/ show in 2 hours

9

Xem thú ban đêm

3.000.000/3 giờ/4 khách

Animal watching at night

250 USD/4 people in 3 hours

10

Hướng dẫn các điểm DL tại Buôn Đôn (không bao gồm vé dịch vụ)

 

250.000/ đoàn/tour

Guiding around Buon don tourist centres (not including tickets)

 

15 USD/ tour

 

LƯU TRÚ

 

ACCOMMODATION

 

11

Ngủ lêu bạt

150.000/đêm/2 người

Tent

10 USD/one night/2 people

12

Lưu trú nhà khách

250.000/đêm/2 người

Room(not including breakfast)

15 USD/one night/2 people

 

ẨM THỰC

 

FOOD

 

13

Ăn sáng

40.000/khách

Breakfast including coffee

3 USD

14

Ăn trưa hoặc tối

120.000-150.000/khách

Lunch or dinner(not including drinking)

8-10 USD/one person

15

TOUR INFORMATION: Mr. GIOI; Tel : 0905.22.9436; Mail : gioiyokdon@yahoo.com or yokdonnationalpark@gmail.com

Chief of guide and tour operation depth

               Vũ Đức Giỏi