Giáo dục môi trường trong cộng đồng

Trong 2 ngày 07 và ngày 08 tháng 6 năm 2017. Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ - Vườn quốc gia Yok Don tổ chức ra quân giúp hộ bà H' Suli Hra là dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sinh sống tại buôn Đrăng Phôk là một buôn cách mạng nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Yok Don Đã bao năm qua gia đình bà H' Suli Hra không có một ngôi nhà để che mưa, che nắng, mà phải ở tạm trong ngôi nhà cũ của Lâm trường buôn Đrăng Phôk đã xuống cấp trầm trọng. Với sự giúp đỡ của bà con trong buôn và Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ - Vườn quốc gia Yok Don đã giúp đỡ về nhân lực, vật chất, tinh thần... lắp dựng cho gia đình bà một ngôi nhà nhỏ. Tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng giữa cộng đồng với gia đình bà nên bà rất vui mừng và biết ơn vì bao nhiêu năm qua ngôi nhà nhỏ là niềm mơ ước của gia đình bà. Qua đây, Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ - Vườn quốc gia Yok Don đã lồng ghép chương trình Giáo dục môi trường đến bà con, vận động bà con thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng, giữ môi trường xanh-sạch đẹp. Với thông điệp "Làm để dân tin, nói để dân nghe"

Menu: