Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Vườn quốc gia Yok Don lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2019

Ngày 13/3/2017, Đoàn cơ sở Vườn quốc gia Yok Don đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Don; đồng chí Nguyễn Sỹ Nghĩa, Bí thư Huyện Đoàn Buôn Đôn; khách mời bao gồm Ban Giám đốc, BCH Công Đoàn, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Yok Don.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Vườn quốc gia Yok Don là Đoàn cơ sở trực thuộc Huyện Đoàn Buôn Đôn. Tổng số đoàn viên trong Đoàn cơ sở là 153 đồng chí, chiếm trên 60% biên chế của đơn vị, trong đó có 135 đoàn viên nam và 18 đoàn viên nữ sinh hoạt tại 03 Chi đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn khó khăn nhiều mặt, nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Vườn và Huyện đoàn Buôn Đôn, Đoàn thanh niên Vườn quốc gia Yok Don đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, nhiều hoạt động đoàn có chiều sâu, gắn kết chuyên môn với phong trào đoàn thể. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống được thường xuyên quan tâm và chú trọng nên chất lượng đoàn viên được nâng cao.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vườn đã biểu dương những nỗ lực của Đoàn cơ sở Vườn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động toàn nhiệm kỳ và từng năm đảm bảo bám sát các nhiệm vụ chính trị của Vườn, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC trẻ có tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm; có định hướng, góp phần vào thành công chung của đơn vị.

 Đại hội đã bầu ra 07 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019. Trong phiên họp đầu tiên cùng ngày, Ban chấp hành mới đã bầu đồng chí Trần Xuân Hòa giữ chức Bí thư, đồng chí Phạm Văn Vương Quốc và đồng chí Nguyễn Trung Đức giữ chức Phó Bí thư./.

Một số hình ảnh đại hội:

Tin: Vương quốc. Ảnh: Trung Hiếu