Từ ngày 22/8 đến 22/9/2023 Vườn quốc gia Yok Don tổ chức 17 Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR cho bà con nhân dân 17 Thôn/Buôn thuộc các xã Krông Na, Ea Huar, Ea Wer huyện Buôn Đôn; Cư Mlan huyện Ea Súp năm 2023.

Hội nghị đã thu hút 2.075 Bà con nhân dân tại các Thôn/Buôn tham gia. Tại Hội nghị bà con nhân dân đã được các đồng chí tuyên truyền viên của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don phổ biến các nội dung về: Vai trò tầm quan trọng của rừng, nguyên nhân mất rừng, tác hại của mất rừng, cháy rừng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp như: Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017; Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi … và một số chính sách, chương trình phát triển Lâm nghiệp đã và đang thực hiện.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền nhằm giúp bà con nhân dân tiếp thu, nắm được và hiểu hơn về những quy định, những điều cấm xâm hại đến tài nguyên rừng, các hành vi vi phạm, các hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; các cơ chế chính sách nhà nước thực hiện hỗ trợ cho cộng đồng dân cư sống gần rừng … Đồng thời giúp bà con nhân dân nhận thấy được tác hại của việc mất rừng, cháy rừng; nhận thấy các giá trị to lớn mà rừng mang lại từ đó tích cực tham gia vào các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR cùng với lực lượng Kiểm lâm của Vườn quốc gia Yok Don.

Một số hình ảnh tại các buổi tuyên truyền

Tin ảnh: Phan Thanh Hòa