Ngày 30/12/2019, Vườn quốc gia Yok Don tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị viên chức người lao động năm 2019. Đồng chí Phạm Tuấn Linh - Phó Giám đốc phụ trách; đồng chí Huỳnh Nghĩa Hiệp - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc; đồng chí Nguyễn Thiện Hoàn, Phó Giám đốc Vườn đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí cấp ủy Đảng, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Vườn, lãnh đạo và đại diện viên chức ở các Đội/Trạm Kiểm lâm và toàn thể viên chức, người lao động ở Khối Văn phòng Vườn, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm GDMT&DV.

             Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết công tác năm 2019; Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức người lao động 2019; Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; BC công khai tài chính năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi để góp ý, bổ sung vào bản dự thảo các báo cáo, các chỉ tiêu đề ra năm 2020 và biểu quyết thông qua.

Ngày 31/12/2019, Đảng ủy, BCH Công đoàn Vườn đã tổ chức Hội  nghị tổng kết công tác Đảng và công tác công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tại các Hội nghị, lãnh đạo Vườn đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, chính quyền, công đoàn năm 2019.

Tin, Ảnh: Phạm Văn Vương Quốc, Phòng Tổ chức Hành chính