Tháng  12/2019, Vườn quốc gia Yok Don cùng với 17 đơn vị: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cơ quan Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Hạt Kiểm lâm và UBND 03 xã Krông Na, Ea Huar, EaWer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; Ban chỉ huy Quân sự, cơ quan Công an, Hạt Kiểm lâm và UBND xã Cư Mlan, Ea Bung, huyện Ea Súp; Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Đắk Nông, cơ quan Công an, Hạt Kiểm lâm và UBND 02 xã Ea Pô, Đắk Win, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông tổ chức các Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Vườn quốc gia Yok Don và các cơ quan năm 2019.

Tại các Hội nghị Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don đã thông qua báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

Hình 1: Đồng chí Nguyễn Hữu Tạo Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don

Trong báo cáo nêu rõ: được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương nên công tác phối hợp đã duy trì thường xuyên và đạt được một số kết quả đáng khích lệ, thể hiện: số vụ vi phạm giảm 130 vụ so với cùng kỳ năm 2018, tình hình tác động vào rừng của Vườn quốc gia Yok Don giảm rõ rệt.

 

Hình 2: Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan đơn vị phối hợp. Đồng chí chủ trì Hội nghị đã ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cũng tại Hội nghị này có một số ý kiến đưa ra cần xây dựng và ký kết lại quy chế phối hợp để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới cũng như ký mới quy chế phối hợp với 02 đơn vị là Công ty Lâm nghiệp Đắk Wil và Công ty Nam Nghĩa thuộc địa giới hành chính huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

 

Hình 3: Đồng chí Phạm Tuấn Linh – Phó Giám đốc phụ trách Vườn quốc gia Yok Don.

 

Hình 4: Đồng chí Nguyễn Thiện Hoàn – Phó Giám đốc Vườn quốc gia Yok Don.

Đồng chí chủ trì Hội nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đôn đốc, công tác tuyên truyền, công tác trao đổi thông tin, công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét, xử lý các vụ vi phạm pháp luật nhằm thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Tin, ảnh: Trần Xuân Hòa - Hạt Kiểm lâm VQG Yok Don