Thực hiện Tờ trình số 138/TTr-HKL ngày 29/3/2019 về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng năm 2019. Từ 03/9/2019 đến 11/10/2019, Vườn quốc gia Yok Don phối hợp với UBND xã Krông Na, Ea Huar, Ea Wer, Công an huyện Buôn Đôn, Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn và Đồn biên phòng 743 tổ chức Hội nghị truyền tuyên truyền về bảo vệ rừng & PCCCR tại 19 Thôn, Buôn thuộc 03 xã vùng đệm với 2.180 lượt người tham gia.

Hình 1: Ông Nguyễn Hữu Tạo - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don

 Nội dung tuyên truyền gồm: vai trò, tầm quan trọng của rừng đối với đời sống của con người, các nguyên nhân mất rừng, các tác tại của việc mất rừng gây ra, thực trạng rừng trong những năm gần đây của tỉnh Đắk Lắk và tình hình vi phạm trong những năm qua tại Vườn quốc gia Yok Don, các thách thức đối với Vườn quốc gia Yok Don trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tình hình vi phạm lâm luật xảy ra trên địa bàn huyện Buôn Đôn, các hoạt động của lực lượng Kiểm lâm, của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân... trong việc bảo vệ rừng để người dân hiểu rõ, động viên mọi người tự giác làm theo, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp mới được ban hành (Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các chính sách hỗ trợ cộng đồng các thôn, buôn vùng đệm phát triển kinh tế; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Buôn Đôn, nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  

Hình 2: Ông Phan Thanh Hòa Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don

Ngoài ra Vườn quốc gia Yok Don còn phối hợp với Đài truyền các xã thực hiện các nội dung phổ biến các văn bản pháp luật về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã như Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Công tác tuyên truyền, trong những năm qua, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn lực lượng Kiểm lâm cũng như các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc thực hiện những chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ tài nguyên rừng. Đạt được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của các ban, ngành liên quan và sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tuyên truyền.

 

 

Tin, ảnh: Trần Xuân Hoà - Hạt Kiểm lâm VQG Yok Don