Ngày 05/8/2022, Chi bộ III (bao gồm: Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR, Trạm 1, Trạm 2) trực thuộc Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Tuấn Linh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Don cùng các đồng chí trong Ban thường vụ; các đồng chí Đảng ủy viên và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don.

Đại hội Chi bộ III được Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don lựa chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don.

 

Hình 1: Quang cảnh Đại hội

 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới; bầu cấp ủy Chi bộ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hình 02: đồng chí Phạm Tuấn Linh Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Vườn quốc gia Yok Don phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ III bám sát Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và với sự chủ động, nổ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nên Chi bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả tích cực như:

Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được duy trì thường xuyên đặc biệt là việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên; tạo điều kiện cho viên chức, đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được nâng cao chất lượng; công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cá nhân và việc bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng luôn tuân thủ; chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao.

Bên cạnh đó, còn có những tồn tại, hạn chế do những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động, Đại hội đã thảo luận và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới năm 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Linh đã đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Chi bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ; mỗi viên chức, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Phát huy vai trò của mỗi viên chức, đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Từng đảng viên cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chung sức với tập thể để thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Vườn trong công tác quản lý bảo vệ rừng đạt hiệu quả hơn nữa.

Đại hội đã tín nhiệm và bầu đ/c Phan Thanh Hòa tái cử làm Bí thư và đ/c Tạ Quang Ngọc làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ này. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội Chi bộ III đã diễn ra thành công, tốt đẹp./.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 

Hình 3: Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Cấp ủy Chi bộ và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

Hình 4: Đ/c Phạm Tuấn Linh Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Vườn quốc gia

 Yok Don tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ III nhiệm kỳ 2022-2025

 

Hình 05: Các đại biểu về tham dự Đại hội Chi bộ III

    

Hình 06: Tập thể Chi bộ III

Hình 7: Các đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến tại Đại hội

 Hình 8: Hình ảnh tại Đại hội

                                                            
Tin, hình ảnh: Trần Xuân Hòa – Hạt Kiểm lâm VQG Yok Don