Hội đồng tuyển dụng viên chức Vườn quốc gia Yok Don thông báo kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2021.

Chi tiết theo phụ lục đính kèm