Ngày 22/3/2024,  Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc”. Phổ biến và tuyên truyền nội dung các văn bản của Trung ương Tỉnh ủy, huyện ủy và một số văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và gần 200 đảng viên, viên chức và người lao động của Vườn.

Đồng chí Phạm Tuấn Linh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Vườn quốc gia Yok Don

quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị

Trong buổi sáng, đảng viên, viên chức và người lao động của Vườn đã được Đồng chí Phạm Tuấn Linh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Don quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc”. Đồng chí nhấn mạnh 3 nội dung chính là Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các Chi bộ, Tổ chức Đoàn thể trực thuộc Đảng bộ và Lãnh đạo các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và các quy định hiện hành về thực hành trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó đã đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 153-KH/HU ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”. Đồng chí đề nghị toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ nghiêm túc hưởng ứng cuộc thi, đảm bảo 100% đảng viên, viên chức tham gia.

Đồng chí Phạm Tuấn Linh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Vườn quốc gia Yok Don

quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị

 Chiều cùng ngày, Đồng chí Phạm Tuấn Linh tiếp tục phổ biến và quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương Tỉnh ủy, huyện ủy và một số văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CP/TW ngày 12/01/2027 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Luật Lâm nghiệp năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều 248 Luật Đất đai năm 2024) và một số văn bản mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Đảng viên, viên chức và người lao động của Vườn tham gia hội nghị

Cũng tại hội nghị, Đồng chí đã phát động Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác trong Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don, giai đoạn 2024 - 2025”. Nhấn mạnh, đây là cách làm đơn giản nhưng giá trị và sự lan tỏa rất lớn, nhằm kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cải thiện đời sống cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng. Việc làm này sẽ phát huy truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, là cách rất thiết thực để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Tin và hình ảnh: Lục Văn Nam