Trong 2 ngày 4 - 5 tháng 6 năm 2020. Đại hội Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don lần thứ V (Nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, hòa chung với khí thế những ngày tháng năm lịch sử, vào thời điểm đất nước và tỉnh Đắk Lắk có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, như kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột, 45 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và thời điểm mà cả nước đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH  Đảng bộ Vườn khóa IV; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ huyện Buôn Đôn và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Buôn Đôn lần thứ VI.

 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”, Đại hội Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don khóa V xác định: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, huy động mọi nguồn lực bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, đất rừng; giữ vững quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng chính quyền, các đoàn thể vững mạnh”.

 

Đồng chí Huỳnh Nghĩa Hiệp, phó Bí thư phụ trách phát biểu khai mạc Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đó là công tác Quản lý bảo vệ rừng, Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái bền vững và thực hiện các nhiệm vụ khác tại địa phương. Trong khi nhiệm kỳ qua, có nhiều biến động về cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, cũng như chính quyền... Những thành công nổi bật trong nhiệm kỳ đó là việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, cùng với sự cố gắng nổ lực của toàn đơn vị đã đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don trong nhiệm kỳ qua.

 

Đồng chí Phạm Tuấn Linh phát biểu tại Đại hội

 

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục ngay một số tồn tại, đồng chí Phạm Tuấn Linh đề nghị, đội ngũ cán bộ Đảng viên, cùng toàn thể viên chức và người lao động Vườn quốc gia Yok Don phải tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời thể hiện trí tuệ, văn hóa, văn minh. Bên cạnh đó, cần chủ động đổi mới, nâng cao hơn nữa trong công tác Quản lý bảo vệ rừng, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái bền vững có phân tích, dự báo tình hình, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu, giúp Đảng ủy chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề mới, khó, phức tạp trong thời gian tới.

 

Đồng chí Vũ Hồng Nhật - Phó Bí thư huyện ủy đến dự và chỉ đạo đại hội

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Hồng Nhật - Phó Bí thư huyện ủy và các đồng chí đại diện cho các ban Đảng thuộc huyện ủy Buôn Đôn. Huyện ủy Buôn Đôn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don trên các mặt công tác trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don sẽ tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của toàn Đảng bộ, góp phần hoàn thành các chủ trương, nghị quyết của huyện Buôn Đôn, luôn “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới” để phát triển.

 

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Đại hội

 

Đại hội Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don lần thứ V được diễn ra với tinh thần tập trung, dân chủ, bảo đảm đúng quy định và thành công tốt đẹp, đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Tuấn Linh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng thời Đại hội cũng bầu ra 6 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đồng chí dự khuyết là những đồng chí tiêu biểu đại diện cho Đảng bộ Vườn quốc gia Yok Don tham dự Đại hội cấp trên. 

 

Quang cảnh Đại hội

 

Đồng chí Phạm Tuấn Linh - Bí thư đảng ủy đại diện cho Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xin hứa và cam kết trước Đại hội sẽ nổ lực cùng toàn thể cán bộ Đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện tốt những chỉ tiêu, nghị quyết mà Đại hội đã đề ra; luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết; tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ chính trị của Vườn quốc gia Yok Don. Ngay sau đại hội, Đảng ủy khóa mới cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội với những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

 

Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Ảnh và tin bài: Trần Đức Phương - Trung tâm Giáo dục môi trường Vườn quốc gia Yok Don