Vườn quốc gia Yok Don và Tổ chức Động vật Châu á (AAF) tổ chức Cuộc thi “Thiết kế áo cho Giải chạy Vì loài voi tại Vườn quốc gia Yok Don năm 2021”.

- Thời hạn nhận bài thi: Đến hết ngày 30/7/2021 hoặc đủ 500 bài dự thi;

- Thời gian bình chọn online và giám khảo chấm điểm: 01/8 đến 15/8/2021;

- Thời gian công bố kết quả: Ngày 25/8/2021;

- Thời gian trao giải dự kiến: Trong tháng 8/2021;

Chi tiết xem tại file đính kèm