Ngày 05/12/2019, tại Vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 thuộc Tổng cục Lâm nghiệp đã Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ theo dõi công tác thi đua của các đơn vị trong Cụm gồm: Cục Kiểm lâm và 06 Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục (Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Don, Cát Tiên). Ngoài ra còn có cán bộ trực tiếp theo dõi công tác thi đua của Tổng cục Lâm nghiệp đến dự và hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua được trình bày tại Hội nghị thì năm 2019, các đơn vị thuộc Cụm đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt một số kết quả đáng kích lệ, thể hiện qua: số vụ vi phạm, số cây bị cắt hạ, số lượng gỗ bị thiệt hại ở các Vườn quốc gia đều giảm so với cùng kỳ năm 2018; chưa xảy ra vụ cháy rừng nào gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, đa dạng bằng nhiều hình thức; các hoạt động phối kết hợp với các đơn vị liên quan được triển khai nhịp nhàng, đồng bộ; công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng và hỗ trợ cộng đồng được thực hiện đúng theo quy định; doanh thu từ hoạt động kinh doanh du lịch tăng so với năm 2018. Đối với Cục Kiểm lâm: việc tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện đầy đủ, đúng, vượt tiến độ; việc kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại các địa phương có điểm nóng về phá rừng, cháy rừng được thực hiện kịp thời; thường xuyên cập nhật thông tin về cháy rừng trên cả nước; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và triển khai các lớp tập huấn chuyên ngành theo đúng kế hoạch đã xây dựng.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Cụm đã nhất trí đề xuất Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Tổng cục trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xét tặng Cờ thi đua của Bộ cho 03 đơn vị: Cục Kiểm lâm; Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Bạch Mã. Trong đó, đề xuất Vườn quốc gia Bạch Mã được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã bầu Cục Kiểm lâm làm Cụm trưởng, Vườn quốc gia Cúc Phương làm cụm phó Cụm thi đua số 2 năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tin, bài: Phạm Văn Vương Quốc - Phòng Tổ chức Hành chính Vườn quốc gia Yok Don