Thực hiện Quyết định số 1818/QĐ-BCH ngày 11/8/2022 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk về việc Thanh tra thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương đối với UBND huyện Buôn Đôn, trong đó có lực lượng tự vệ Vườn quốc gia Yok Don.

Ngày 07/9/2022, Đoàn Thanh tra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Phan Thanh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn, Thượng tá Nguyễn Giáo Thành, Chánh Thanh tra quốc phòng làm phó trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn thanh tra có đại diện các cơ quan chuyên môn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP đối với Ban Chỉ huy Quân sự Vườn quốc gia Yok Don.

Tham gia làm việc với đoàn thanh tra có đồng chí Phạm Tuấn Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vườn; đồng chí Huỳnh Nghĩa Hiệp, Phó Bí thư đảng ủy, Phó giám đốc Vườn, Chính trị viên Ban CHQS VQG Yok Don; đồng chí Trần Đức Phương, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS VQG Yok Don cùng các đồng chí Trưởng các Phòng/đơn vị trực thuộc Vườn.

Đồng chí Phạm Tuấn Linh, Bí thư đảng ủy, Giám đốc VQG Yok Don làm việc với đoàn Thanh tra

 

Qua thanh tra, Đoàn thanh tra đã đánh giá trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự Vườn quốc gia Yok Don đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Vườn chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ. Xây dựng và huấn luyện lực lượng tự vệ đảm bảo đủ quân số, vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có các tỉnh huống xảy ra.

 

Đồng chí Trần Đức Phương, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS VQG Yok Don báo cáo và giải trình một số nội dung trong công tác Quốc phòng của đơn vị với đoàn Thanh tra

 

Lực lượng tự vệ Vườn quốc gia Yok Don xây dựng lực lượng là 62 đồng chí, biên chế thành 2 bộ phận: 1 Trung đội súng máy phòng không 12,7mm gồm 31 đồng chí, được biên chế thành 3 khẩu đội; Lực lượng tự vệ tại chỗ gồm 27 đồng chí, được biên chế thành 3 tiểu đội; Ban Chỉ huy gồm 4 đồng chí. 

Các chế độ chính sách, công tác giáo dục chính trị, huấn luyện cho lực lượng tự vệ đã được Đảng ủy, Ban giám đốc quan tâm. Để nâng cao chất lượng lực lượng tự vệ của đơn vị, đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện để đào tạo cho lực lượng tự vệ thành thục làm chủ trong sử dụng vũ khí quân dụng và chiến thuật tác chiến. Qua đó, đã góp phần trang bị, rèn luyện, xây dựng lực lượng tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giúp cho lực lượng tự vệ có thể áp dụng từ huấn luyện vào thực tiễn nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị mình; đơn vị thực hiện tốt Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ, đã thực hiện tốt việc ký kết Quy chế phối hợp với các xã trên địa bàn vùng đệm và các Đồn biên phòng trên địa bàn biên giới, phối hợp cùng dân quân cơ động xã Krông Na, lực lượng dân quân xã Ea Huar, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tổ chức nhiều lượt phối hợp làm nhiệm vụ tuần tra thực hiện nhiệm vụ QLBVR và làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, đã góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác khác thường trực sẵn sàng tham gia chiến đấu; tích cực nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tổ chức tuần tra, canh gác, tham gia cứu nạn cứu hộ, giữ gìn ANCT trên địa bàn... tham gia làm công tác tuyên truyền, dân vận, luôn gương mẫu đi đầu trong công việc, chấp hành và vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là lực lượng nòng cốt trong công tác của đơn vị, lực lượng tự vệ đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tham gia giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giao..., hàng năm tổ chức huấn luyện và giáo dục chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết, cử cán bộ viên chức, người lao động tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đạt yêu cầu, cấp ủy Đảng đã quan tâm xem xét bồi dưỡng kết nạp vào Đảng đối với các đồng chí trong lực lượng tự vệ, hàng năm đã kết nạp được 10 đồng chí trong độ tuổi tự vệ vào Đảng.

 

Thượng tá Nguyễn Giáo Thành, Chánh Thanh tra quốc phòng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kết luận Thanh tra công tác quốc phòng tại VQG Yok Don

 

Đoàn Thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: chưa điều chỉnh hệ thống văn kiện theo thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng; cần trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho lực lượng tự vệ khi tham gia huấn luyện và sẳn sàng chiến đấu./.

  

Tin bài: Trần Đức Phương – Vườn quốc gia Yok Don