BẢNG GIÁ DỊCH VỤ-SERVICE PRICE
TT DỊCH VỤ SERVICES GIÁ/PRICE "vnđ" NOTE
1 TICKET 60.000/NGÀY 60.000 Per person
2 VÉ SINH VIÊN STUDENT TICKET  20.000/NGÀY 20.000 Per person
  HƯỚNG DẪN GUIDE  HALF  DAY 450.000 TOUR additional 150.000vnd or US $8 per extra visitor 
3 HƯỚNG DẪN GUIDE FULL DAY 600.000 TOUR additional 200.000vnd or US $10 per extra visitor 
4 CẮM TRẠI 1,5 NGÀY CAMPING ONE AND HALFDAY 1.200.000/ 2 KHÁCH / US $55 (food is not included in the tour)  for 1 or 2 visitors " same price" Additional 400.000/US $20 pp (food is not included in the tour) 
5 TRẢI NGHIỆM CÙNG VOI 1/2 NGÀY 1/2 DAY ELEPHANT EXPERIENCE  800.000 KHÁCH - US $35 Additional 600.000vnd US $25 pp (maximum of 5 people in 1 group)
6 TRẢI NGHIỆM CÙNG VOI CẢ NGÀY  FULL DAY  ELEPHANT EXPERIENCE 1.400.000 KHÁCH US $60   (including lunch)  additional 1.200.000vnd US $50 pp (including lunch and maximum of 5 people per group)  
7 DÃ NGOẠI 1/2 NGÀY 1/2 DAY TREKKING IN THE NATIONAL PARK  450.000/2 KHÁCH/4 GIỜ   - US $22 1 or 2 visitors (4hrs) additional 150.000vnd or US $8 per extra visitor - either morning or afternoon
8 DÃ NGOẠI MỘT NGÀY FULL DAY TREKKING IN THE NATIONAL PARK  600.000/2 KHÁCH/4 GIỜ   - US $30 1 or 2 visitors (7 1/2hrs)  additional 200.000vnd or US $10 per extra visitor 
9 XEM CHIM BIRDWATCHING - early morning 500.000/1 KHÁCH/3 GIỜ  US $25  (3hrs)   additional 300.000vnd / US $15  pp (3hrs)
10 CÂU CÁ CÓ HƯỚNG DẪN 1/2 NGÀY 1/2 DAY FISHING IN THE PARK              - WITH GUIDE 450.000/2 KHÁCH/4 GIỜ   - US $22 1 or 2 visitors (4hrs) additional 150.000vnd or US $8 per extra visitor - either morning or afternoon
11 CÂU CÁ CÓ HƯỚNG DẪN CẢ NGÀY FULL DAY FISHING IN THE PARK  - WITH GUIDE 600.000/2 KHÁCH/4 GIỜ   - US $30 1 or 2 visitors (7 1/2hrs)  additional 200.000vnd or US $10 per extra visitor 
12 CÂU CÁ (KHÔNG BAO GỒM HD)  FISHING  100.000/1 KHÁCH/NGÀY  
13 HỌC NẤU CÁC MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG COOKING CLASS IN TRADITIONAL VILLAGE 400.000 / US $20 per person  including Englsih speaking guide and food that is
14 THUYỀN ĐỘC MỘC CHÈO TAY WOODEN SAILING BOAT 400.000/2 KHÁCH/THUYỀN  Maximum 2 visitors
15 THUYỀN MÁY MOTOR BOAT  400.000/3 KHÁCH/THUYỀN  US $20 (1hr)  Maximum 3 visitors
16 THUÊ XE MÁY MOTORBIKE RENTING 300.000/ CHIẾC for 1 or 2 visitors " same price" 
17 THUÊ XE ĐẠP BIKE RETING 100.000/CHIẾC/TOUR 100.000vnd or US$5 for the day 
18 THUÊ VÕNG HAMMOCK 50.000/CHIẾC per night
19 THUÊ CHIẾU MAT 20.000/CHIẾC per night
20 GIAO LƯU CỒNG CHIÊNG GONG MUSIC 5.000.000/SHOW For 2 hours
21 HD CÁC ĐIỂM DL BUÔN ĐÔN GUIDING AROUND BUON DON 350.000/ĐOÀN  For a tour not including ticket
22 LƯU TRÚ TRẠI DU LỊCH SLEEP IN TENT 250.000/2 KHÁCH/TRẠI For 1 or 2 visitors " same price" 
23 LƯU TRÚ PHÒNG KHÁCH ROOM ONE NIGHT - including breakfast for 1 person 350.000/ PHÒNG 50.000vnd per additional visitor for breakfast 
24 ĂN SÁNG BREAKFAST  50.000/KHÁCH Per person - see menu for details 
25 ĂN TRƯA HOẶC TỐI LUNCH OR DINNER 120.000-300.000/KHÁCH Per person - see menu for details 
         
Vườn Quốc gia Yok Don rất hân hanh được phục quý khách- Welcome to Yok Don National Park