Giới thiệu

Vườn quốc gia Yok Don tự hào là tổ chức đầu tiên thay đổi mô hình du lịch thân thiện với voi tại Việt Nam.

Vườn quốc gia Yok Don được phê duyệt theo quyết định số 352/CT ngày 29 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với mục đích bảo vệ 58.200 ha hệ sinh thái rừng khộp (rừng thưa lá rộng rụng lá theo mùa). Đến ngày 24 tháng 6 năm 1992, Bộ Lâm nghiệp ra quyết định 301/TCLĐ thành lập Vườn quốc gia Yok Don trực thuộc Bộ Lâm nghiệp. Vườn quốc gia Yok Don được mở rộng theo quyết định số 39/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập 2 lâm trường Đrăng Phôk và Lâm trường Bản Đôn, nâng diện tích lên 115.545 ha.

Vị trí

Đối tác của chúng tôi